درخواست و مشکلات مدیریتی خود را با مشاوران آقای مدیر در میان بگذارید

تدوین طرح کسب و کار،ارائه راهکارهای مدیریتی،بررسی نقاط قوت و ضعف سازمانهادرخواست مشاوره مدیریت

مطالعه اثر انواع رهبری بر مدیریت استعداد

مطالعه اثر انواع رهبری بر مدیریت استعداد

سازمان هلال احمر به‌عنوان يکی از مهم‌ترين سازمان‌های مردم‌نهاد نقش بسزايی در زمينه‌ مديريت بحران را بر عهده دارد. اثر‌بخشی اين سازمان در گرو نقشی است که نيروهای امدادی به‌عنوان سرمايه‌های انسانی ايفا می‌کنند. در اين خصوص، مديريت استعداد مجموعه‌ی کاملی از فرآيندها برای شناسايی، به‌کارگيری و مديريت افراد به‌منظور اجرای موفقيت‌آميز استراتژی کسب‌وکار است. هدف اصلی اين تحقيق بررسی تأثير گونه‌ها مختلف رهبری بر ابعاد مديريت استعداد و شناسايی مناسب‌ترين گونه آن در خصوص توسعه و بهبود مديريت استعداد است.
 روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفی و کاربردی است و با روش پيمايش تک مقطعی و ميدانی انجام گرفته است. جامعه آماری اين تحقيق را امدادگران جمعيت هلال احمر استان يزد، تشکيل می‌دهند؛ که بر اساس حجم نمونه محاسبه‌شده، 246 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و مورد پيمايش قرار گرفتند. به‌منظور تبيين رابطه‌ی ميان متغير‌های تحقيق، از دو پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) باس و آليو و مديريت استعداد استفاده شده که پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ و روايی آن از طريق روايی محتوايی بررسی گرديده است. تجزيه‌وتحليل داده‌ها از طريق مدل‌يابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SMART-PLS و آزمون تی-استيودنت در محيط SPSS 18 انجام شد.
يافته‌ها: يافته‌های تحقيق نشانگر غلبه‌ی رهبری تحول‌آفرين و سپس مبادله‌ای در اين سازمان و همچنين وضعيت نامناسب ابعاد همسو‌سازی و نگهداشت و توسعه استعداد می‌باشد. از سوی ديگر بر اساس خروجی روش PLS، نوع رهبری مبادله‌ای با تمام اجزاء فرايند مديريت استعداد ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد و رهبری تحول‌آفرين تنها با فرايند جذب استعداد دارای رابطه معنی‌دار می‌باشد.
نتيجه‌گيری: با توجه به تأثير مستقيم و معنادار رهبری مبادله‌ای بر ابعاد مديريت استعداد و همچنين وضعيت کنونی رهبری غالب در سازمان، حرکت به‌سوی جايگزينی رهبری مبادله‌ای در عوض رهبری تحول‌آفرين در اين سازمان بايد در اولويت قرار گيرد و با بهبود آن، علاوه بر افزايش کارايی و اثربخشی سازمان به وضعيت مديريت استعداد به‌طور چشم‌گيری مطلوبيت بخشيد
گروه :

کلینیک مدیریت استراتژیک

برخی از برچسب های مرتبط

ماهی قرمز آلرژی می‌آورد

ماهی قرمز آلرژی می‌آورد

رشد جمعیت دیالیزی‌ها 8 برابر رشد جمعیت کشور

رشد جمعیت دیالیزی‌ها 8 برابر رشد جمعیت کشور!

شگفتی های روغن زیتون

شگفتی های روغن زیتون

مشکلات سرویس‌های بهداشتی مدارس کشور کاهش می‌یابد

مشکلات سرویس‌های بهداشتی مدارس کشور کاهش می‌یابد

گرسنگی علتی برای افزایش وزن

گرسنگی علتی برای افزایش وزن

یقه هفت شما را لاغر می کند

یقه هفت شما را لاغر می کند

یقه هفت شما را لاغر می کند

یقه هفت شما را لاغر می کند

کاهش سن ابتلا به بیماری‌های کلیوی

کاهش سن ابتلا به بیماری‌های کلیوی

نظرات :
نظر شما :

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :
اگه نمی تونی کد رو بخونی کلیک کن

تمامی حقوق قانونی این درگاه متعلق به گروه آقای مدیر می باشد

طراحی شده توسط طراحان پویا