تالارهای گفتگو

هفته چهل و چهارم

هفته چهل و چهارم

مدیران تالار :   

تعداد موضوعات :    2       تعداد پست ها :    9

هفته چهاردهم مهارتهای ارزیابی عملکرد

هفته چهاردهم مهارتهای ارزیابی عملکرد

مدیران تالار :   

تعداد موضوعات :    2       تعداد پست ها :    16

هفته سیزدهم مهارت مدیریت پاداش

هفته سیزدهم مهارت مدیریت پاداش

مدیران تالار :   

تعداد موضوعات :    2       تعداد پست ها :    13

هفته دوازدهم مهارت های مدیریت مسیر شغلی

هفته دوازدهم مهارت های مدیریت مسیر شغلی

مدیران تالار :   

تعداد موضوعات :    2       تعداد پست ها :    9

هفته یازدهم مهارت توانمند سازی مدیران و کارکنان

هفته یازدهم مهارت توانمند سازی مدیران و کارکنان

مدیران تالار :   

تعداد موضوعات :    2       تعداد پست ها :    6اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین

تمامی حقوق قانونی این درگاه متعلق به گروه آقای مدیر می باشد

طراحی شده توسط طراحان پویا